SKC
 
 
Główne cele pracy
Szkolnego Koła Caritas im. św. Wincentego a Paulo
Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży


•    pogłębianie znajomości nauki Chrystusa, głównie o miłosierdziu Bożym,
•    uwrażliwianie uczniów na różne obszary ludzkiej biedy: moralnej, duchowej i materialnej,
•    kształtowanie osobowości ucznia Jezusa na wzór Samarytanina,
•    troska o zdobywanie wiedzy religijnej i pogłębianie swojej przyjaźni z Jezusem poprzez regularne praktyki religijne,
•    współpraca z CARITAS Diecezji Łomżyńskiej, Parafialnym Zespołem Caritas,Centrum Rehabilitacji w Łomży i innymi organizacjami społecznymi,
•    rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku oraz organizowanie pomocy,
•    dbałość o głębsze pojmowanie powszechności Kościoła poprzez  kontakty i współpracę z osobami i organizacjami zajmującymi się misjami zagranicznymi.

 

 

  TERMIN

REALIZACJI

            ZADANIA

  wrzesień

·         Spotkanie organizacyjne: zaznajomienie z programem SKC, podsumowanie wakacyjnych warsztatów
„Ptaki 2013”.

·         Udział w VI Pieszej Diecezjalnej Pielgrzymce SKC do Sanktuarium Maryjnego w Płonce Kościelnej.

·               Wspomnienie św. Wincentego a Paulo - patronalne święto wspólnoty SKC SP nr 7.

·               Współpraca ze środowiskiem osób niepełnosprawnych - rozwijanie talentów recytatorskich.

·               Udział opiekunów w Diecezjalnym spotkaniu formacyjnym. 

październik

  • Zapoznanie z ideą Tygodnia Miłosierdzia „WIARA ŻYWA CZYNKAMI”. Zbiórka pieniędzy na rzecz potrzebujących.

·         Katecheza : Niepełnosprawni i potrzebujący są wokół nas.

·         Czynne uczestnictwo w nabożeństwach  październikowych.

·         Udział w Diecezjalnym Konkursie Wiedzy  Religijnej ,,WIARA MNIE USKRZYDLA’’

listopad

·         „Wolontariusz przyjacielem osoby niepełnosprawnej” – udział w III spotkaniu integracyjnym osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.

·         Przygotowanie do Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej - „Uczennica Serca Jezusowego - święta Małgorzata Alacoque ”.

·         Historia kościoła lokalnego - z wizytą w katakumbach (spotkanie z ojcami kapucynami).

·         Przygotowanie SKC do dnia  św. Mikołaja.

 

grudzień

 

·         WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM  (rozprowadzanie kart świątecznych i bombek).

·         Spotkanie Opłatkowe.

·         Współpraca z Parafialnym Zespołem CARITAS. Udział w Bożonarodzeniowej Zbiórce Żywności  pod hasłem POMAGAM.

styczeń

·         Dzień Babci i Dziadka: spotkanie dla osób starszych, przeżywających jesień życia.

·         Udział w VII balu charytatywnym : zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci przebywających w szpitalach.

·         Tradycje Świąt Bożego Narodzenia. Wyjście do klasztoru oo. kapucynów -  podziwiamy ruchomą szopkę.

 

luty

·         Uroczyste Obchody Światowego Dnia Chorego – udział                  we Mszy św.  i odwiedziny osób chorych.

·         Spotkanie formacyjno- informacyjne dla opiekunów SKC.

·         Katecheza:  Sługa miłosierdzia – wzorce ewangeliczne.

      Diecezjalny etap Konkursu Wiedzy Religijnej -św.Małgorzata Alacoque - uczennica serca Jezusowego.

marzec

·         Uczestnictwo w akcji : Jałmużna Wielkopostna.

·         WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI.

·         Dzień skupienia dla członków SKC, połączony z drogą krzyżową.

·         Wielkanocne spotkanie SKC z osobami ubogimi lub niepełnosprawnymi.

 

kwiecień

·         Uroczysta Msza św. z okazji Patronalnego Święta Caritas.

·         Kształtowanie wrażliwości misyjnej poprzez projekcje filmów o tematyce społecznej, np. „ Dzieci Afryki”.

·         Pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania i zadań Diecezjalnego Ośrodka CARITAS – spotkanie z pracownikami Centrum Rehabilitacji pw. św. Rocha w Łomży.

·         Co to znaczy być świętym? Kanonizacja Jana Pawła II.

Maj

 

 

 

 

 

·         Integracja: wspólna majówka dla członków SKC.

·         Kim jesteś MAMO? Dzień Matki.

·         Przygotowania do wakacyjnych warsztatów SKC.

·         W maju oddajemy cześć Maryi Królowej Polski – nawiedzenie groty Matki Bożej przy klasztorze ss.  Benedyktynek. Udział w nabożeństwie majowym.

 

czerwiec

·         Dzień Dziecka  SKC.

      Spotkanie z poezją   ,,A kiedyś miałem sen”

·         Zbiórka używanych podręczników dla ubogich uczniów.

·         Zabawa pożegnalna : wyróżnienie najbardziej aktywnych wolontariuszy SKC.

 

opracowanie: Iwona Sienicka
 


© 2015 SP 7 ŁOMŻA
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.